Konstrukcja pionu w budynku

Jak wiemy wodę na każde z pięter budynku doprowadza pion. Z nim są połączone wszelkie odbiorniki wody poprzez podejścia.

Nim jednak pion z podejściami będą sprawnie działały jako dobrze funkcjonująca instalacja należy podczas jej montażu przestrzegać kilka podstawowych reguł. Tak aby woda mogła dostać się z punktu czerpalnego powinna być pod odpowiednim ciśnieniem.

Możliwe braki w dostępności wody nie związane z awarią sieci wod-kan wynikają właśnie ze zbyt niskiego ciśnienia jakie panuje w danej instalacji. Z reguły takie uchybienia wynikają z błędnego projektu danej instalacji. Wynika to najczęściej z za niskich ubytków ciśnienia w trakcie transportu wody przez instalację rurową oraz armaturę albo też przez zbyt niskie oszacowanie zużycia wody przez dane gospodarstwo domowe.

Rury z wodą ciepła muszą być zawsze umiejscawiane ponad przewodami transportującymi zimną wodę. W sytuacji, kiedy w danym pomieszczeniu występują również przewody do instalacji gazowej to należy tak je rozmieścić, aby biegły one ponad tymi od ciepłej wody. Analogiczna sytuacja występuje też w przypadku przewodów elektrycznych. Instalacje wodno-kanalizacyjne można poprowadzić w bruzdach ściennych lub też bezpośrednio po ścianie. Jak tylko przewody idą po ścianie to trzeba je zamieścić w otulinie zwanej rurą karbowaną.

Jest to zabezpieczenie przewodów na wypadek ich ewentualnego uszkodzenia, a także jest to osłona przed pojawieniem się na rurze naprężeń. Należy też brać pod uwagę to, że rury w naturalny sposób mogą się poszerzać wraz z temperaturą. Dotyczy to zwłaszcza rur wykonanych tworzyw sztucznych i miedzi. Dlatego też należy prowadzić każdą z rur oddzielnie i umieszczać je w otulinach. Każdy odcinek przewodów nie może być zbyt długi. Na dodatek na każdym pionie należy umieścić wodomierze oraz zawór odcinający dopływ wody.

Przed wodomierzami w domach trzeba zamontować też specjalny filtr ochraniający wodomierz przed uszkodzeniami wywołanymi prze ewentualne drobiny w postaci rdzy, mułu czy piasku. Tak zaprojektowana instalacja powinna służyć mieszkańcom wiele długich lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *